O kurzoch

O starých a nových kurzoch

Je toho viac, než sa dá povedať...

o starých a nových kurzochNajpodstatnejšie základy hudobnej teórie vznikli v 15, 16 a 17 storočí. Vyťažiť maximum z týchto vedomostí sa podarilo v 18 storočí. Kto by predsa nepoznal mená ako Mozart, Beethoven, Bach a Chopin? Hudba sa však časom modernizovala a zjednodušovala. Napriek týmto výrazným zmenám spôsob vyučovania sa skoro vôbec nemenil. To je však obrovská chyba, lebo učiť by sa malo to, čo chce žiak vedieť a nie to, čo si učiteľ myslí, že by mal žiak vedieť.

Keď sa spýtate študentov čo je ich cieľom s hudbou a prečo vlastne chodia na kurzy zistíte, že 99% ľudí chce len hrať svoje obľúbené pesničky z rádia. Chcú to hrať doma sami pre seba, pri táboráku alebo v úzkom kruhu svojich priateľov. Napriek tomu drtivá väčšina škôl a lektorov sa snaží vychovať profesionálnych hudobníkov, ktorí by v konečnom dôsledku mali vedieť zložiť aj symfóniu.

Z tohoto základného nepochopenia vzniká väčšina problémov, kvôli čomu veľa ľudí pri učení trpí. Častým dôsledkom toho je, že študent sa vzdá hudby a uzatvorí to tak, že nemá talent. My sme to teda začali robiť tak, aby to každému dávalo zmysel.


rovnaké osnovy

Rovnaké osnovy verzus individuálne lekcie

Väčšina škôl a lektorov používa knižky, takže učia rovnaké veci. Je to výhodné pre lektora, lebo sa nemusí pripravovať na hodiny, ale nevýhodné pre študentov, lebo strácajú svoju identitu. Vďaka tomu sa môžu robiť aj skupinové kurzy, lebo stačí hromadne zadať nasledujúcu kapitolu a následne sa len odskúšajú študenti. Tie isté študijné materiály však nemusia vyhovovať každému a rýchlosť učenia sa môže razantne spomaliť. V skupine sa vytvoria rozdiely a tempo môže diktovať najslabšia osoba.
Z tohoto dôvodu robíme len individuálne kurzy, lebo proces učenia je viacnásobne rýchlejší a zachováva sa identita osobnosti. Nepoužívame knižky, lebo vedomosti vám buď povieme, alebo ich poskytneme v zjednodušenej podobe.


priveľa teórie

Priveľa teórie verzus hlavne prax

Z knižiek sa môžete učiť hlavne teóriu. Tá je pre začiatočníkov hrozne nudná a ťažko pochopiteľná, lebo nevedia to prakticky spojiť s pesničkami, ktoré by chceli vedieť.

Z tohoto dôvodu sa zameriavame hlavne na to, aby ste čo najskôr vedeli hrať obľúbené pesničky. Akonáhle budete vedieť väčšinu vecí hrať, príde zlom. Uvedomíte si, že vás obmedzuje jedine nedostatok chápania teórie. Bude len na vás, či sa to budete chcieť dodatočne naučiť.

Môžete si však vystačiť aj bez týchto vedomostí do konca života a pritom budete dobrým hudobníkom.


nudné pesničky

Nudné pesničky verzus moderné pesničky

Mozart bol nepopierateľne výnimočný človek, ale to neznamená, že všetci musíme hrať jeho skladby.

Na kurzoch sa teda neustále pýtame študentov čo chcú vedieť hrať, aké štýly a interpretov preferujú.

Mimo kurzov tieto veci analyzujeme a vyberáme z toho najjednoduchšie pesničky, ktoré vyhovujú na aktuálnu úroveň a vedomosti študenta. Väčšinou aj komplikované pesničky sa dajú zjednodušiť. Vďaka tomuto každú pesničku môžeme hrať v 3 rôznych úrovniach. Akonáhle sa vylepší úroveň študenta preberieme pesničku v ťažšej podobe. Takto to môžeme postupne vylepšovať až kým nebudeme hrať originálnu pesničku.


bifľovanie hudby

Bifľovanie hudby verzus precítenie hudby

Keďže väčšina škôl a lektorov zo začiatku preferuje výuku teórie, nevyhnutne to znamená bifľovanie učiva. Hudba sa však nedá učiť z knižiek. Hudbu treba hrať a prežívať! Prežívať zas môžete jedine to, čo vás baví.

Keď si toto uvedomíte zistíte, že tak chválený metronóm ani nemusí byť v základnom vybavení začínajúceho hudobníka. Vaše obľúbené skladby viete naspamäť a nepotrebujete aby vám niečo v pozadí pripomínalo rýchlosť pesničky.

Nie je v tom žiadna veda. Stačí to len všetko cítiť. 🙂


bez softvéru

Bez softvéru verzus najnovšie softvéry

V štandardných školách vás často posadia do prázdnej miestnosti bez počítača. Zrejme je to aj tým, že hudba sa pôvodne vyučovala bez takýchto vymožeností. Keď sa to doteraz nepoužívalo, tak učiteľa ani nemusí napadnúť, že by mohol použiť niečo iné než doteraz.

Technológie nám však výrazne uľahčujú život. Platí to aj pri hudbe, kde používanie najnovších programov veľmi zpríjemnia a zrýchlia proces učenia.
Okrem toho každý študent dostane na našej webovej stránke osobitnú sekciu, kde sa píšu poznámky a nahráva každé učivo, ktoré preberáme. Takto vždy a všetko máte po ruke a nemusíte si to nosiť so sebou.


roky učenia

Roky učenia verzus po mesiaci čarujete

Keď si to teda všetko zhrnieme, je jasne viditeľné, že štandardný spôsob učenia je veľmi zdĺhavý a neefektívny. Neraz sa nám stalo, že k nám prišli študenti zo Základnej Umeleckej Školy a v podstate ešte nič nevedeli hrať. Pritom v škole strávili aj 7 rokov "učením". Pre nás je to ťažko pochopiteľné, lebo u nás už po mesiaci môžete vedieť desiatky pesničiek.

Nestačí teda chodiť k profesionálnemu hudobníkovi, lebo naučiť niečo je úplne iná vec, než niečo vedieť.

Je dobré si pritom uvedomiť, že čas sú peniaze, takže u nás v konečnom dôsledku ušetríte. 🙂