Moja skúsenosť s gitarovým kurzom s Oliverom je jednoznačne pozitívna.

Od začiatku som si stanovil jasné ciele ako aj to, čo sa chcem naučiť a hrať. Oliver bol úžasne flexibilný a dokázal presne prispôsobiť začiatok kurzu mojim potrebám. Jeho jasné vysvetlenie a ochota pomôcť vytvárajú priateľské a podporujúce prostredie. Toto individuálne prispôsobenie a jeho schopnosť podeliť sa so mnou o hlbšie porozumenie tomu, ako gitara funguje ako hudobný nástroj, dodávajú kurzu osobný charakter.

Oliver mi tiež poskytol odborné rady pri kúpe novej gitary, čo bolo pre mňa veľmi cenné. Jeho znalosti a ochota ísť nad rámec bežnej výučby ma posunuli nielen v technickej stránke hry, ale tiež mi poskytli ucelený pohľad na svet gitary.

Oceňujem aj Oliverov štýl komunikácie a dostupnosť jeho študijných materiálov online. Takéto dostupnosť akordov, textov a notových zápisov online mi umožňuje cvičiť aj mimo hodín a ďalej posilňovať moje schopnosti.

Som veľmi spokojný s touto celkovou výučbovou skúsenosťou a teším sa na ďalší pokrok na mojej gitarovej ceste s Oliverom.

Martin Šenkovič, 16.11.2023 - zdroj recenzie:
https://g.page/gitarovekurzy